Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กจ.2:1-41

สรุปคำเทศนา
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553
คำเทศนาพิเศษ วันเพ็นเทคศเต

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ คริสตจักรความหวังกรุงเทพ
หัวข้อ ชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  กจ.2:1-41


ในคริสตจักรสมัยแรกเกิดการฟื้นฟูอย่างมาก เนื่องจากชีวิตของผู้เชื่อได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จนเกิดการ เปลี่ยนแปลงชีวิต ทำให้คนทั้งหลายประหลาดใจ และได้พากันมาเชื่อวางใจในพระเยซูนับพัน ๆ คน ภายในวันเดียว และเกือบทุก ๆ วัน มีคนได้รับความรอด เกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมาย จากเหตุการณ์ใน กจ.2 เราสังเกตได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทาน 4 สิ่งในการดำเนินชีวิต
1. มีฤทธิ์เดช  ข้อ 1-13
พระ เจ้าปรารถนาให้คริสเตียนทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะจะทำให้ ชีวิตจำเริญขึ้นและรับฤทธิ์เดชในการรับใช้และดำเนินชีวิต พระวิญญาณฯทำให้คนพูดภาษาแปลก ๆ ได้ ทำให้คนเปิดใจมาเชื่อพระเจ้า (กจ.16:29-31) ทรงเป็นผู้นำทิศทางในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ (กจ.13:2-3 กจ.28:4-7 กจ.13:12)

2. มีความกล้าหาญ  ข้อ14-15 ก
เป โตรเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีความกล้าหาญในการยืนหยัดในความจริงเรื่องพระเจ้า (กจ.4:31) แม้ถูกพวกนักศาสนาที่มีอิทธิพลจับติดคุกแต่เพราะเขาประกอบด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์ ทำให้ยังคงรับใช้ต่อไปเมื่อถูกปล่อยตัวออกจากคุก และความกล้าหาญนี้ทำให้หลายคนประหลาดใจและรู้ว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้า (กจ.4:13) ดาวิดมีความกล้าหาญในการออกไปสู้รบกับโกลิอัทเมื่อพระวิญญาณทรงสถิตอยู่กับ ท่าน (1ซมอ.17:45)

3. มีสติปัญญา  ข้อ15-36
เปโตรได้ลุกขึ้นยืนกล่าวพระวจนะของพระเจ้าที่แสดงถึงสติปัญญาที่เกิน ธรรมชาติ แม้พื้นฐานเขาเป็นเพียงชาวประมงจับปลา ปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์นำความเข้าใจที่ถูกต้องมาใช้ในแต่ละ สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัญญาที่แท้จริงมีในพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นแหล่งแห่งปัญญา (อสย.11:2)
ก. ในความเข้าใจการเคลื่อนไหวของพระเจ้า ข้อ15-21
ก่อนหน้านั้นเปโตรไม่เข้าใจแผนการและการทำงานของพระเจ้า แต่เหตุการณ์วันเพ็นเทคศเต มีสติปัญญาเกินธรรมชาติ ถึงกับสามารถยกคำพยากรณ์ในโยเอลมาอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ (มก.8:31-33)
ข. ในการสื่อสารพระวจนะพระเจ้า
คำเทศนาของเปโตรในวันเพ็นเทคศเตได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณกล่าวพระวจนะ (กจ.6:8,10)

4. มีประสิทธิผล ข้อ37-47
เมื่อเปโตรเทศนาเสร็จ คนก็ตอบสนองด้วยความปรารถนาจะรู้จักพระเยซู ถ้าไม่มีฤทธิ์เดชพระวิญญาณฯ ไม่ว่าจะพูดหรือทำสิ่งใด คนก็จะไม่ตอบสนองพระเจ้าได้ง่าย เพราะพระวิญญาณฯจะทำงานในจิตใจของคน

สรุป พระ เยซูทรงกำชับให้สาวกรับฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะจำเป็นมากในการประกาศประเสริฐและการรับใช้พระเจ้า เพื่อเราจะสามารถทำนิมิตที่พระเจ้าบัญชาให้สำเร็จในชั่วชีวิตของเรา

Advertisements

Filed under: คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ, พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: