Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

hope of bangkok and how to good leader

ลักษณะผู้นำแห่งอนาคต

สรุปแบบย่อๆ ๖(คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดย อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์)
ต้องมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีสติปัญญา และช่างสังเกต

  • การเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ด้านอารมณ์ ต้องมั่นคงในอารมณ์
ด้านนิสัย
ด้านการวางตัว
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการดำเนินชีวิตตามคำสอน

  • ต้องมีความรอบรู้

มีความรอบรู้ด้านการบริหาร
มีความรอบรู้งานด้านฝ่ายวิญญาณ
มีความรอบรู้ด้านสถานการณ์โลก

  • มีความเป็นสากล

ไม่มีความคิดคับแคบ

hope of bangkok

the sermon hope of bangkok

Advertisements

Filed under: คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ, ผู้นำ, พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, ,

One Response

  1. […] สอนการเล่นกีต้าร์ เพื่อเพิ่มพลังการเล่นเพลงนมัสการให้ไพเราะมากยิ่งๆ ขึ้น ๆ สำหรับผู้สนใจทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดีจาก คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดย อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: