Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

ฟื้นฟูเพราะเชื่อฟังการทรงเรียก (Revival because of obeying the call)

พระธรรมโยนาห์ : การทรงเรียกเพื่อพันธกิจ
ส่วนที่ 3 : เชื่อฟังการทรงเรียก (Obeying the call)
ตอนที่ 2 : โยนาห์ 3:5-10
หัวเรื่อง : ฟื้นฟูเพราะเชื่อฟังการทรงเรียก (Revival because of obeying the call)

อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

คำนำ     การฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการเทศนาพระคำของพระเจ้า    การเทศนาเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่จะเตรียมเพื่อการที่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนและเกิดการฟื้นฟู   โยนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะเพียงคนเดียวที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ไปเทศนาประกาศที่นีนะเวห์ ทำให้เกิดการฟื้นฟู ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการเชื่อฟังและการทำตามการทรงเรียกของพระเจ้า    ลักษณะ 3 ประการที่เกี่ยวกับการมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าที่เรียกว่า “การฟื้นฟู”

1. เชื่อฟังอย่างกว้างขวาง (5)   “การเชื่อฟังอย่างกว้างขวาง” เป็นเครื่องหมายของการฟื้นฟู เมื่อพระเจ้าส่งการฟื้นฟูของพระองค์ คนของพระเจ้าจะมีความรู้สึกปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ทั้งทคนสำคัญและคนธรรมดาทั่วไป ทั้งคนร่ำรวยคนยากจน ทั้งนคนที่มีการศึกษาและที่ขาดการศึกษา  เกิดขึ้นกับชุมชนของธรรมิกชนที่เชื่อฟังและกระทำตาม รวมไปถึงเกิดขึ้นกับคนบาปที่มีใจโอนเอียงในการเชื่อฟัง ถ้าหากเราคาดหวังที่จะได้รับการฟื้นฟู จงระมัดระวังที่จะชักเหตุผลมาอ้างกับพระวจนะของพระเจ้า หรือหลบหลีกเลี่ยงไปจากพระวจนะ แต่จงเชื่อฟังพระวจนะอย่างสุดใจ

2. กลับใจอย่างกว้างขวาง (5-9)   การกลับใจอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายของการฟื้นฟู หลังจากมีการเชื่อฟัง ชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจอย่างกว้างขวาง เขากลับใจทั้งเมืองทุกคน แม้แต่สิงห์สาราสัตว์ ถูกร้องขอหรือเรียกร้องให้กลับใจโดยกษัตริย์    การกลับใจที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่เราสังเกตเห็น 4 ประการ

2.1 ถ่อมใจต่อพระเจ้า (5ข-ข้อ 8 ข) ชาวนีนะเวห์ สวมใส่ผ้ากระสอบเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าหรือการไว้ทุกข์  เขากลับใจที่ในจิตใจของเขา ไม่เพียงคนธรรมดา ทั่วทั้งเมืองถ่อมใจ แม้แต่กษัตริย์ของนีนะเวห์ พระองค์ได้เสด็จลงจากบัลลังก์ที่ประทับของพระองค์ถอดเสื้อคลุมยาวออก พร้อมกับสวมใส่ผ้ากระสอบแล้วนั่งจมอยู่ในกองขี้เถ้า ความจริงเป็นสิ่งยากที่จะเห็นผู้นำกลับใจใหม่ แต่การฟื้นฟูเร่งให้ผู้นำเรียนรู้การกลับใจและถ่อมใจต่อพระเจ้าสารภาพความผิดบาปของเขา กท.6:14

2.2 แสวงหาพระเจ้า (8)  “ด้วยสิ้นสุดกำลังของพวกเขา” เป็นการแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าเป็นพิเศษเกินธรรมดาทั่วไป    พระเจ้าช่วยเราจากคนธรรมดาให้เป็นคนพิเศษ.. เมื่อการฟื้นฟูแตะต้องชุมชน คนในชุมชนเหล่านั้นจะเป็นคนแสวงหาและใจกระหายหาพระเจ้าพวกเขาในทุกที่ทุกแห่ง

2.3 หันหลังให้กับความบาป (8) การกลับใจแบบพระเจ้าที่แท้จริง   คือการหันหลังให้กับความบาป ซึ่งที่เป็นลักษณะของการกลับใจอย่างกว้างขวาง 2คร7:10 เมื่อการฟื้นฟูมาถึงผู้คนเลิกกระทำบาปทั้งในชีวิตส่วนตัวและในส่วนรวมของพวกเขา และเป็น   ประจักษ์พยานที่ชัดเจนของการฟื้นฟูที่แท้จริงคือ ผู้คนทั้งหลายเกลียดความบาปแล้วสนับสนุนความชอบธรรม

2.4 เกรงกลัวต่อการพิพากษา (9)   คนชาวนีนะเวห์เกรงกลัวต่อการพิพากษาของพระเจ้า หากเขาไม่กลับใจใหม่ เพราะเขาตระหนักว่าพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์อำนาจน่าเกรงขามผู้ทรงเที่ยงตรงและชอบธรรม และพระองค์จะทรงพิพากษาคนอธรรมจะมีการพิพากษาที่กำลังมาถึงทั้งในปัจจุบัน รวมทั้งบัลลังก์แห่งการพิพากษาที่จะมาถึงในอนาคต

3. พระเมตตาคุณอย่างกว้างขวาง (10) การฟื้นฟูที่เป็นพระเมตตาคุณอย่างกว้างขวางที่มาจากพระเจ้า เมื่อชาวนีนะเวห์กลับใจแล้วหันหลังกลับให้ความบาปในข้อ 10 พระเมตตาคุณประทานให้กับทุกคนที่ปรารถนาในมันอย่างแท้จริง เมื่อพวกเขาแสดงออกถึงความปรารถนาจากการดำเนินชีวิตในความชอบธรรม พระเจ้าทรงยับยั้งการพิพากษาโทษ เมื่อมีการกลับใจใหม่ พระเมตตาคุณของพระเจ้าสำหรับชาวเมืองนีนะเวห์ได้สำแดงผ่านโดยการยับยั้งการพิพากษาโทษของพระองค์ที่ประกาศให้พวกเขารับทราบผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์

สรุป เราสามารถอธิษฐานทูลวิงวอนและแสวงหาพระเจ้าเพื่อการฟื้นฟู และเชื่อฟังอย่างโยนาห์เมื่อพระองค์ให้เรากระทำ พระเจ้าได้สัญญาว่าในยุคสุดท้ายจะมีการฟื้นฟูในขนาดใหญ่โตที่เกิดขึ้นเหนือคำบรรยายของเรา ปฐก.22:7-21  วว.14:15-16

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

Advertisements

Filed under: คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ, อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: