Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

Breakthrough@Lunch September

หัวข้ออธิษฐานประจำเดือนกันยายน

มีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าและมีใจรักการอธิษฐานเสมอ

ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในทุกเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ การเงิน การงาน สุขภาพ ครอบครัวและการรับใช้พระเจ้่า

นำแบบอย่างชีวิตของบุคคล ในพระคัมภีร์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว

อาสาตัวมีส่วนในงานด้านต่าง ๆ อย่างเจาะจง

บรรยากาศความรักความผูกพันตลอดเดือน

hope of bangkok church by อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

breakthrough-lunch

Advertisements

One Response

  1. jj says:

    จะ อธ.เผื่อนะค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: