Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

โยนาห์ 1:17 “วิธีที่พระเจ้าช่วยให้เราตอบสนอง”

พระธรรมโยนาห์   :   การทรงเรียกในงานพันธกิจ
ส่วนที่ 2   :  การตอบรับการทรงเรียก
โยนาห์  1:17 “วิธีที่พระเจ้าช่วยให้เราตอบสนอง”

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์


คำนำ โยนาห์ 1:17  เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าพยายามเปลี่ยนโยนาห์จากที่ปฏิเสธมาเป็นการตอบรับการ ทรงเรียกของพระเจ้าในงานพันธกิจ ถ้าหากเราปฏิเสธการทรงเรียกของพระองค์  ให้เราเรียนรู้จากบทเรียนของโยนาห์นี้  มี 3 สิ่งที่พระเจ้ามีวิธีที่จะช่วยให้เราตอบสนองให้ถูกต้อง
ประการที่ 1 ให้โอกาสใหม่อีกครั้ง  17ก  “และพระเจ้าทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป”
โยนาห์ตั้งใจแน่วแน่จะหนีการทรงเรียกของ พระเจ้าที่ให้เขาไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่เมืองนีนะเวห์ โยนาห์เลือกตัดสินใจที่จะเดินทางมุ่งสู่เมืองที่ห่างไปไกลที่สุด  แต่พระเจ้าจะไม่ยอมปล่อยให้โยนาห์หนีจากไปด้วยวิธีคิดอย่างเด็กของโยนา ห์ พระเจ้าได้สั่งพายุคลื่นลมที่รุนแรงมา เพื่อเตือนสติให้โยนาห์รู้ว่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง และพระเจ้าทรงสถิตย์อยู่ทุกหนทุกแห่ง เมื่อคลื่นทะเลไม่สงบกลับยิ่งรุนแรง  คนในเรือจึงค้นหาสาเหตุและรู้ว่าสาเหตุมาจากโยนาห์ โยนาห์จึงถูกชาวเรือที่เขามีความยำเกรงพระเจ้ามากได้โยนโยนาห์ลงทะเล คลื่นทะเลจึงสงบ และพระเจ้าได้อนุญาตให้ปลาวาฬกลืนโยนาห์เสีย เพื่อให้โยนาห์กลับใจใหม่ พระองค์ยังต้องการให้โยนาห์ไปยังนีนะเวห์จะตัวเปียกหรือตัวแห้งก็ต้อง ไป พระองค์ให้โยนาห์มีโอกาสอีกครั้งที่จะตอบรับแผนการของพระองค์ ฉะนั้นแม้ เราผิดพลาดอย่างโยนาห์ พระเจ้าก็จะให้โอกาสเราอีกครั้ง เพื่อเราจะกลับใจใหม่ ตอบสนองพระองค์
ประการที่ 2 ไม่เปิดโอกาสให้มีทางเลือก ข้อ17ข. “ให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป” พระเจ้ามีวิธีที่จะช่วยเรา จากที่เราปฏิเสธพระองค์เป็นการเข้ามาผูกพันอยู่ในวิถีของพระองค์ใหม่อีก ครั้ง การให้โอกาสอีกครั้ง พระเจ้าจะปิดกั้นทางเลือกหรือไม่มีทางให้เลือกให้ พระวจนะพระเจ้ากล่าวว่า  โยนาห์ติดอยู่ในท้องปลาและถูกจำกัดบริเวณ  ไม่มีทางเลือก  เขาจะต้องอยู่ตรงจุดนั้นอย่างโดดเดี่ยวเหมือนการถูกกักขัง  จนกว่าเขายอมจำนนต่อวิถีของพระเจ้า หลายครั้งชีวิตของเรา พระเจ้าไม่ได้ เสรีภาพที่จะให้เราเดินออกนอกทางพระองค์ เพราะพระองค์มีวิถีที่กว่าเรา คิด สภษ.3:17  สดด. 19:8    ยน.10:10
ประการที่ 3 ให้มีเวลามากเพียงพอ ข้อ17ค. “โยนาห์ก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสาม คืน” พระองค์ทรงให้มีเวลามากเพียงพอ  พระเจ้ารอคอยโยนาห์ที่จะคิดใคร่ครวญ  3 วัน  3  คืน เพื่อให้โยนาห์ตัดสินใจเลือก พระเจ้าไม่ได้ทรงรีบร้อน พระองค์ค่อนข้างกลั้นพระทัยพอสมควรภายใต้ขีดจำกัด เช่นเดียวกัน  พระองค์ทรงยินดีที่รอคอยเราจนกว่าความปรารถนาในใจของเราสุกงอม และพร้อมที่จะรับการเก็บเกี่ยว  แต่เราก็ต้องไม่หลงเข้าใจผิดคิดไปว่าพระเจ้ามีความอดกลั้นพระทัยช้า นานอย่างเหลือเชื่อมาก  พระองค์มีเวลาสำหรับแต่ละคนอย่างเพียงพอ 2 ปต.3:9
สรุป ขอให้เราจงเปิดใจตอบรับการตรัสทรง เรียกให้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ที่ทรงล้ำค่ายิ่งนัก เพราะพระองค์ให้โอกาสเราในวันนี้ พระองค์ทรงให้มีทางเลือกเพียงทางเลือก เดียวเท่านั้นที่สมเหตุสมผลต่อชีวิตของเรา และพระองค์ให้เรามีเวลามากเพียงพอแล้วในการคิดใคร่ครวญที่จะเดินอยู่ในวิถี ทางของพระเจ้า

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: