Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

30 พ.ค. 2010 ผลของการปฏิเสธการทรงเรียก

สรุปคำเทศนา
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553
พระธรรมโยนาห์
คำเทศนาหัวข้อ “ผลของการปฏิเสธการทรงเรียก”
พระธรรม โยนาห์ 1:4-8

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ คริสตจักรความหวังกรุงเทพ

1. ผลต่อพระเจ้า : พระเจ้าต้องแทรกแซง (ข้อ 4)
พระ เจ้าจะไม่ยอมรับคำตอบ “ปฏิเสธ” คนของพระองค์โดยไม่โดยคำปฏิเสธนั้นเป็นการแก้ตัวที่ไม่มีเหตุผล บางคนปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าที่พระองค์เรียกให้เราเชื่อฟัง ให้เรารับใช้ตามแผนการน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งก็เพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง พระองค์ทรงมีวิธีและหนทางที่เปิดเผยให้ประชากรหรือคนของพระองค์ทราบว่าวิถี ของพระองค์นั้นถูกต้องที่สุด ในขณะที่โยนาห์ปฏิเสธและมองว่าสิ่งที่เขาคิด เป็นความคิดที่ดีกว่าพระเจ้าคิด พระเจ้าต้องการให้โยนาห์กลับมาอยู่ในแผนการของพระองค์ เนื่องจากโยนาห์ไม่สมัครใจที่จะร่วมมือกับพระเจ้า ดื้อดึง ฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงมีความเมตตาและอดกลั้นพระทัย จึงสร้างสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้โยนาห์เชื่อฟังและกระทำตาม พระองค์ทรงเข้ามาแทรกแซง และพระองค์ทำได้ เพราะพระเจ้าทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง ( สดด. 139:7-8 ) พระเจ้าเปิดเผยให้โยนาห์รู้ว่าพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ทรงมีเอกสิทธิ์เหนือทุกสิ่ง มีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำ

2. ผลต่อผู้อื่น : ผู้อื่นต้องเดือนร้อน (ข้อ 5)
การ แสดงความไม่เชื่อฟังในส่วนที่โยนาห์กระทำได้ก่อเรื่องเดือดร้อนไปถึงผู้อื่น เราอาจมีคำถามว่าทำไมการกระทำของคนๆ หนึ่ง ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนอื่นๆ ไม่ได้ทำความผิดอะไร แล้วต้องรับผลกระทบด้วยหรือ เราต้องเข้าใจความจริงสิ่งหนึ่งก่อนว่า เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกที่มีการจัดแบ่งแต่ละสิ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยว อยู่ในสูญญากาศที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน ความจริงแล้วเราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เป็นโลกที่การกระทำของคนแต่ละคนจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอ ไม่มีคนใดที่แยกตัวไปอยู่บนเกาะตามลำพัง ซึ่งเป็นการที่หลอกตัวเองที่คิดว่าเราสามารถกระทำสิ่งใดก็ได้โดยไม่มีผลต่อ ผู้อื่น
เมื่อโยนาห์ตัดสินใจหนีไปจากพระเจ้า โยนาห์จะไม่เป็นเพียงบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่เดือดร้อน แต่ผู้อื่นที่ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากการกบฏของโยนาห์ต้องพลอย รับผลที่โยนาห์ก่อเรื่องไว้ด้วยเหมือนกัน การปฏิเสธการทรงเรียก การขัดขืนน้ำพระทัย การไม่เชื่อฟังของโยนาห์เป็นเหตุทำให้ผู้โดยสารในเรือคนอื่นๆ ต้องสูญเสียทรัพยิ์สิ่งของและความกินดีอยู่ดี (อสค. 27:17) ในโลกนี้ สังคมนี้มีคนจำนวนมากที่มีชีวิต มีลมหายใจ มีครอบครัว จำนวนกี่ร้อยล้านคนที่มีชีวิตอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นคน ซึ่งเหตุเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่เขามีสิทธิที่จะได้ หากเราไม่ทำการประกาศ ตั้งคริสตจักร ช่วยกันพัฒนาสังคมที่เราอยู่ จะมีคนอีกเท่าไรที่จะไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รับสิทธพิเศษของการบังเกิดใหม่ รับความรอด และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เราไม่สามารถเห็นแก่ตัวได้เมื่อรู้ว่าพระเจ้าเป็นทางแห่งความรอดและเราได้ รับความรอดแล้ว เราจะต้องช่วยคนอื่นให้ได้รับความรอดด้วย

3. ผลต่อตนเอง : ตัวเองต้องอัปยศ (ข้อ 6-8)
โย นาห์จะต้องรู้สึกอับอายที่วันนี้เป็นวันที่สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ในเวลานี้ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าถูกทุกคนจับได้ว่าเขาหนีจากหน้าที่ความรับ ผิดชอบของเขา การปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นการกระทำที่น่าอัปยศ น่าอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียงในการเป็นคนของพระเจ้า ซึ่งการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติยิ่ง พระเจ้าเลือกสรรเราให้ทำพระราชกิจแทนพระองค์ การปฏิเสธการทรงเรียกที่มีเกียรติสูงส่งของกษัตริย์แห่งจักรวาลเช่นนั้น จึงเป็นสิ่งที่โง่เขลาสิ้นดี
อันที่จริง การที่เราต้องอับอายต่อหน้ามนุษย์ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายมากเท่ากับเราต้อง อับอายเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า เป็นการอัปยศต่อชีวิตของเราจริงๆ คริสเตียนที่ปฏิเสธการทรงเรียกของพะรเจ้าเพื่อให้มีส่วนในการทำพันธกิจของ พระเจ้านั้นส่งผลต่อบำเหน็จรางวัลและศักดิ์ศรีในวันสุดท้าย วันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งทุกอย่างตามความยุติธรรมและความชอบธรรม ตามการกระทำของแต่ละคน (1 คร.3:10) (วว. 22:12) (2 ทธ. 4:8) (ดนล.12:3) (รม. 8:17-18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: