Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

โยนาห์ 3:1-4 “ลักษณะการเชื่อฟัง การทรงเรียก”

โยนาห์  : การทรงเรียกเพื่อพันธกิจ
ส่วนที่ 3  เชื่อฟังการทรงเรียก
ตอนที่  1  โยนาห์ 3:1-4    “ลักษณะการเชื่อฟัง การทรงเรียก”

เทศนาโดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์


คำนำ   การเชื่อฟังที่แท้จริงต่อพระเจ้า จะต้องมีการแสดงออก โยนาห์มาถึงจุดที่ต้องเชื่อฟังและการกระทำตามพระเจ้าที่ เรียกเพื่องานพันธกิจ  ลักษณะของการเชื่อฟังและการกระทำตามการทรงเรียกมีอะไรบ้าง ที่เราจะเรียนรู้จากโยนาห์   4 ประการ
1. เชื่อฟังด้วยใจขอบพระคุณ (1) โย นาห์เชื่อฟังการทรงเรียกของพระเจ้า ให้ไปประกาศข่าวดีที่เมืองนีนะเวห์ เป็นการสื่อสารจากพระเจ้ามาถึงตัวเขาเป็นครั้งที่สอง  โดยพระเจ้าจำเป็นต้องใช้กระบวนการที่ทำให้โยนาห์ต้องเปลี่ยนความคิดและ ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและกระทำตามพระเจ้า หลังจากที่เขาไปอยู่ในท้องปลาวาฬนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา  3 วัน 3 คืน พระเจ้าให้โอกาสอีกครั้งเมื่อเรากระทำตามอำเภอใจของเรา พระเจ้าทรงเมตตา พระองค์จะติดตามเราตลอดไปแม้ในขณะที่เราอาจมีโอกาสที่จะกลับมาหาพระองค์ และกลับคืนมาอยู่ในแผนการของพระองค์  ทุกครั้งที่พระเจ้าทำให้เราสำนึกได้ว่า เราไม่เชื่อฟัง เราต้องกลับมาหาพระเจ้า เชื่อฟังและกระทำตามพระองค์เสมอ
2. เชื่อฟังการทรงเรียกอย่างเจาะลง (2) พระ เจ้าเรียกให้โยนาห์ เชื่อฟัง เพื่อไปเทศนาสั่งสอนที่เมืองนีนะเวห์ พระเจ้ามีข้อความเจาะจงให้โยนาห์ไปประกาศให้ชาวนีนะเวห์รับรู้ พระเจ้าไม่อนุญาตให้โยนาห์ร่างเนื้อหาข้อความที่มาจากความคิดของตนเอง โยนาห์จะต้องเชื่อฟังและกระทำตามการทรงเรียกด้วยวิธีที่เจาะจง เราไม่สามารถคลุมเครือกับการเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระเจ้า เราจะต้องกระทำอะไรที่เจาะจง เราไม่สามารถปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างกว้างๆ ทั่ว ไป  แต่ละคนจะมีพระประสงค์ของพระเจ้า เช่น กท.1:15
3.  การเชื่อฟังการทรงเรียกทันที  (3ก) ดัง นั้นโยนาห์จึงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์  ตามพระวจนะของพระเจ้า  ฝ่ายนีนะเวห์เป็นนครใหญ่โตมากทีเดียว  เดินข้ามเมืองก็กินเวลาสามวัน  โยนาห์เชื่อฟังและกระทำตาม แม้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไป เขาไม่ได้ผัดวันประกันพรุ่ง รอไปจนกว่าเวลาที่เขาสะดวกจะทำ  เขาลุกขึ้นไปทันที
4. การเชื่อฟังและกระทำตามการทรงเรียกอย่างกล้าหาญ (3ข-4) โยนาห์เผยพระวจนะต่อเมืองนีนะเวห์ ว่าเมืองนีนะเวห์จะได้รับการพิพากษาโทษจากพระเจ้าภายใน 40 วันข้างหน้า เป็นการสุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปยังเขตแดนของคนต่างชาติทั่วทุกตรอกซอกซอน ป่าวประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้กับประชาชนที่ป่าเถื่อนโหดร้ายในนีนะเวห์ เขาจะต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เขามีแล้วป่าวประกาศอย่างไม่สะทกสะท้าน ใดๆ พระเจ้าต้องการให้เรามีใจกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราพูดแทนพระเจ้า

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความ หวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: