Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

รักของแม่แสดงออกอย่างไรจากชีวิตของหญิงชาวชูเนม

สรุปคำเทศนา ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010
คำเทศนาพิเศษ วันแม่ 2010
พระธรรม 2 พงษ์กษัตริย์บทที่ 4:18-35 : รักของแม่  : รักของแม่แสดงออกอย่างไรจากชีวิตของหญิงชาวชูเนม


1. พร้อมที่จะแบกรับปัญหาของลูก (ข้อ 18-19)
การพร้อมแบกรับปัญหาของลูกนั้น แสดงว่า ตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกมา แม่แสดงเช่นนี้เสมอ ปัญหาของลูกไม่ได้เป็นปัญหาของลูกเพียงคนเดียว แต่เป็นปัญหาของแม่ด้วย แต่ปัญหาของแม่ แม่จะไม่ให้ลูกได้แบกรับปัญหาของแม่เลย แม่จะแบกรับปัญหานั้นแต่เพียงลำพัง นี่คือ ความรักของแม่
พ่อแม่ต้องมีความพร้อมที่จะแบกรับปัญหาต่างๆ ของลูกด้วย พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา มีความรู้ในการจัดการปัญหาด้วยวิธีการที่ถูก และมีท่าทีที่ถูกต้องในการเผชิญปัญหา อาจใช้ปัญหาเป็นอุปกรณ์ในการสอนลูกให้กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรค ไม่ปกป้องลูกแบบไข่ในหิน เมื่อพ่อแม่เป็นเช่นนั้นจะทำให้ลูกมีความมั่นคงในจิตใจ หายกลัว มีความอบอุ่นใจ กล้าเผชิญกับอุปสรรคปัญหา ยืนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างสง่างาม
2. พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอ (ข้อ 20)
แม่มักจะเป็นคนแรกสุดที่จะอยู่เคียงข้างลูกเมื่อทุกๆ คนจากเราไป ความรักที่แม่มีต่อลูกของตนเห็นได้จากชีวิตของหญิงชาวชูเนมนี้ที่นางอยู่ เคียงข้างลูกตลอดเวลา ไม่ห่างไปไหน ให้การปลอบประโลมใจในยามที่ลูกเจ็บป่วย และแม่ทุกคนคงเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะในยามที่ลูกสุขหรือทุกข์ แม่จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างลูกเสมอ
พระเจ้าก็ทรงเป็นเช่นนั้น แม้ความรักของแม่จะยิ่งใหญ่สักปานใด ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรายิ่งใหญ่กว่านั้นอีกหลายเท่านัก พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอไป (มธ.28:20) และดีมากกว่านั้นพระเจ้าไม่จำกัดด้วยกาลเวลา หรือสิ่งใดๆ ไม่จำกัดความความสามารถที่จะช่วยเราได้ ทรงฤทธิ์อำนาจและกอปรด้วยพระเมตตาคุณจึงสามารถจะช่วยได้ทุกคน ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานะ เช่นนั้นแหละเราจึงสามารถวางใจในพระองค์ได้ (สดด.9:10, 37:3)
3. พร้อมที่จะมีความหวังในลูก (ข้อ 21-24)
ในยามปกติและยามทุกข์ ยามอยู่ในปัญหา แมไม่สิ้นหวังได้ ใครๆ มองปัญหาแล้วว่า หมดโอกาส แต่ความรักของแม่ทำให้ผลักตัวเองไปทำเพื่อช่วยลูก เพราะว่าแม่มีความหวังต่อลูกของตนเสมอ แม่จะมีความหวังใจในลูก หวังว่าลูกจะดีที่สุด เก่งที่สุด ได้รับสิ่งดีมากที่สุดในชีวิตเสมอ และในชีวิตคนทั่วๆ ไป ความหวังใจของคนที่รักเรา เป็นกำลังใจเสมอ แม้เมื่อเราขาดความเชื่อและขาดความหวังในตัวเอง แต่ความหวังของคนที่รักเราสามารถทำให้เราข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาได้ ทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปในการดำเนินชีวิต
แม่ที่รักลูก หรือการที่เรารักใคร เราจะหนุนน้ำใจ ให้กำลังใจ สร้างความหวังให้ตัวเขา ไม่เรียกลูกว่า โง่ เซ่อ ทึ่ม ไม่ดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนที่เรารัก ฯลฯ ลูกของใคร ก็เป็นความหวังใจสูงสุดให้กับแม่ของเขาเสมอ
4. พร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูก (ข้อ 24-35)
รู้ได้อย่างไรว่าแม่นั้นพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูก คือ 1)มีความเพียรพยายามเพื่อลูก(ข้อ 26-35) หญิงชาวชูเนมไม่หมดความหวังใจ รอคอยแม้ในการรักษาจะดูเหมือนหมดหวังในครั้งแรก แต่ในที่สุดบุตรของนางก็ฟื้น พระเจ้าอวยพรคนที่มีความเชื่ออย่างมั่นคง ไม่สงสัย มีความเพียรพยายาม 2)ทำอย่างสุดกำลัง ความสามารถ การทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกนั้น ต้องทำอย่างสุดกำลังความสามารถที่มีเพื่อให้ลูกได้รับสิ่งที่ดี ใช้สติปัญญามากที่สุด หาข้อมูลมากที่สุด หาช่องทางเครือข่ายที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลูก (ข้อ 36-37) 3) ช่วยเหลือลูกอย่างถูกต้อง พ่อแม่ต้องรักลูกให้เป็น รักลูกให้ถูกต้องช่วยเหลือลูกอย่างถูกต้อง ใช้วิธีการที่ถูกต้อง ไม่วางแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูก ต้องสอนลูกในทางที่ถูกที่ควร เพื่อลูกจะเติบโตเป็นคนดีและนำประโยชน์มาสู่สังคม ช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไป (ข้อ 27)

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความ หวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

Advertisements

2 Responses

  1. รักแม่ที่สู๊ด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: